ΛΑΣΤΙΧΑ

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΛΑΣΤΙΧΟ 2.5 mm

το μισό μέτρο 0,20 €