ΔΕΡΜΑΤΑ ΜΕΤΡΟΥ

ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ 13mm πλατος

το μισό μέτρο 2,90 €

ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ 18mm πλατος

το μισό μέτρο 3,45 €

ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ 28mm πλατος

το μισό μέτρο 3,95 €