ΔΕΡΜΑΤΑ ΜΕΤΡΟΥ

ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ 9mm πλατος

3,50 € η τιμή αφορά το μισό μέτρο
3,50 €
η τιμή αφορά το μισό μέτρο

ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ 13mm πλατος

4,00 € η τιμή αφορά το μισό μέτρο
4,00 €
η τιμή αφορά το μισό μέτρο

ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ 18mm πλατος

5,00 € η τιμή αφορά το μισό μέτρο
5,00 €
η τιμή αφορά το μισό μέτρο

ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ 23mm πλατος

5,50 € η τιμή αφορά το μισό μέτρο
5,50 €
η τιμή αφορά το μισό μέτρο

ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ 28mm πλατος

6,50 € η τιμή αφορά το μισό μέτρο
6,50 €
η τιμή αφορά το μισό μέτρο

ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ 38mm πλατος

8,00 € η τιμή αφορά το μισό μέτρο
8,00 €
η τιμή αφορά το μισό μέτρο