ΦΟΔΡΑ

ΦΟΔΡΑ ΝΑΥΛΟΝ

το μισό μέτρο 1,50 €

ΦΟΔΡΑ ΣΑΤΕΝ

το μισό μέτρο 4,25 €