ΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ 13mm πλατος

το μισό μέτρο 3,50 €

ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ 18mm πλατος

το μισό μέτρο 4,50 €

ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ 28mm πλατος

το μισό μέτρο 6,00 €