ΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ 13mm πλατος

το μισό μέτρο 4,00 €

ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ 18mm πλατος

το μισό μέτρο 5,00 €

ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ 28mm πλατος

το μισό μέτρο 6,50 €