ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ

Αλυσίδα Α1

το μισό μέτρο 1,75 €