ΝΗΜΑΤΑ

Θάλεια

1,50 €

Animal Himalya

4,50 €

Best Klasik Alize

2,50 €

Dolphin Baby-DOLCE

3,90 €

Bella Batik

2,30 €

Cotton Gold Alize

3,50 €

Diva Stretch Alize (Ελαστικο νημα)

3,90 €