Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης Ιστοσελίδας www.tzatzadakis-eidiraptikis.gr

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους παρακάτω όρους που αφορούν στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της επιχείρησης προς όλους εσάς τους επισκέπτες της ιστοσελίδας:

Η Ιστοσελίδα www.tzatzadakis-eidiraptikis.gr («Ιστοσελίδα») είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών χειροτεχνίας, το οποίο θα αναφέρεται εφεξής ως www.tzatzadakis-eidiraptikis.gr.

Αποδοχή Όρων & Προϋποθέσεων

Πριν εισέλθετε στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.tzatzadakis-eidiraptikis.gr και περιηγηθείτε στην Ιστοσελίδα μας, σας καλούμε να συμβουλευτείτε τους παρακάτω «Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης», που εφαρμόζονται ειδικά για τη χρήση του www.tzatzadakis-eidiraptikis.gr και ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και για ότι γενικά περιλαμβάνεται στις σελίδες του δικτυακού μας τόπου. Κάθε πρόσβαση από μέρους σας στο υλικό που θα βρείτε στην Ιστοσελίδα www.tzatzadakis-eidiraptikis.gr και κάθε χρήση αυτού υπόκεινται στους παρόντες «Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης».

Η επιχείρηση μας θεωρεί ότι οι χρήστες /επισκέπτες της ιστοσελίδας μας www.tzatzadakis-eidiraptikis.gr, έχουν διαβάσει τους παρόντες «Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης» και τους έχουν αποδεχτεί ανεπιφύλακτα. Συνεπώς, εφόσον επιλέξετε να επισκεφθείτε ή να κάνετε χρήση της Ιστοσελίδας μας www.tzatzadakis-eidiraptikis.gr, αποδεικνύετε ότι διαβάσατε, κατανοήσατε και είστε απολύτως και ανεπιφύλακτα σύμφωνοι με τους «Όρους και τις Προϋποθέσεις Χρήσης» αυτής, οι οποίοι ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται σε αυτή. Παρακαλούμε σημειώστε ότι οφείλετε να διαβάσετε προσεκτικά τους ακόλουθους «Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης» πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών της ιστοσελίδας μας και σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε, οφείλετε να μην κάνετε χρήση του Διαδικτυακού μας Τόπου. Ειδάλλως τεκμαίρεται ότι τους αποδέχεστε και παραχωρείτε τη συγκατάθεση σας.

Πνευματικά Δικαιώματα

Το συνολικό περιεχόμενο/υλικό της Ιστοσελίδας www.tzatzadakis-eidiraptikis.gr, συμπεριλαμβανομένων του λογότυπου, των κειμένων, των γραφικών, του κώδικα, εικονιδίων, φωτογραφιών, λογισμικού, προϊόντων, παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων, αποτελεί αντικείμενο αποκλειστικής πνευματικής ιδιοκτησίας του www.tzatzadakis-eidiraptikis.gr, το οποίο προστατεύεται και διέπεται από τους Ελληνικούς, Ευρωπαϊκούς (Κοινοτικούς) και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και πνευματικής ιδιοκτησίας και διατίθεται στους επισκέπτες / χρήστες μόνο για αυστηρά προσωπική χρήση.

Απαγορεύεται ρητά η κάθε είδους εμπορική ή για άλλους σκοπούς χρήση, η εν όλω ή εν μέρει αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας , καθώς και η αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, μεταφορά, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, αποστολή, η «φόρτωση» (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου / υλικού που παρουσιάζεται σε οποιοδήποτε τμήμα των σελίδων του www.tzatzadakis-eidiraptikis.gr, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδειά του, ως αποκλειστικού δημιουργού τους.

Επιπλέον, η πρόσβασή σας στην παρούσα Ιστοσελίδα δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως παραχώρηση, συνεπακόλουθα, τελεσίδικα ή με άλλο τρόπο, οποιασδήποτε άδειας ή δικαιώματος χρήσης οποιωνδήποτε συμβόλων, λογότυπου, εικόνων, αναπαραστάσεων που εμφανίζονται στην παρούσα Ιστοσελίδα, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του www.tzatzadakis-eidiraptikis.gr

Σε αντίθετη περίπτωση, επέρχεται καταλογισμός ευθυνών σύμφωνα με τον Ν. 2121/93 και τους κανόνες κοινοτικού και διεθνούς δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.

Αποκτώντας πρόσβαση σε αυτόν το Δικτυακό Τόπο συμφωνείτε ότι αποδέχεστε τους ανωτέρω νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Πεδίο χρήσης της Iστοσελίδας

Η Ιστοσελίδα www.tzatzadakis-eidiraptikis.gr έχει σχεδιαστεί με σκοπό να αποτελέσει πηγή πληροφοριών, έκθεσης και διάθεσης προϊόντων στους χρήστες του διαδικτύου χωρίς καμία χρέωση, πέραν των εκάστοτε ισχυόντων τελών τηλεπικοινωνίας και σύνδεσης.

Η Ιστοσελίδα www.tzatzadakis-eidiraptikis.gr και τα περιεχόμενά της είναι σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία. Το δίκαιο άλλων χωρών ενδέχεται να είναι διαφορετικό. Οποιαδήποτε προσφορά προϊόντος ή υπηρεσίας μέσω αυτής της Ιστοσελίδας σε χώρες όπου αυτή τυχόν απαγορεύεται, θεωρείται ως μη γενόμενη.

Ανήλικοι

Απαγορεύεται η χρήση της Ιστοσελίδας από πρόσωπα τα οποία δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους ή δεν έχουν από το νόμο την απαιτούμενη δικαιοπρακτική ικανότητα.

Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων και Συναλλαγών

Η επιχείρηση μας εκλαμβάνοντας την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων στις διαδικτυακές συναλλαγές ως σημαντική υπόθεση , σέβεται την προστασία των προσωπικών στοιχείων των χρηστών της Ιστοσελίδας της. Σε όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσα από το www.tzatzadakis-eidiraptikis.gr εφαρμόζονται επακριβώς οι αρχές προστασίας των προσωπικών δεδομένων, που προβλέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο (Οδηγία 2000/31/ΕΚ, ΠΔ 131/2003), καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση και τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού νόμου (Ν. 2472/1997) για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π.Δ. 207/1998, 79/2000, το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 και του ευρωπαϊκού δικαίου με τις οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ.

Δεν χρειάζεται να μας δώσετε καμία προσωπική πληροφορία αν απλά περιηγηθείτε στην Ιστοσελίδα μας. Απαραίτητη προϋπόθεση, όμως, για την έναρξη της μεταξύ μας συνδιαλλαγής είναι η γνωστοποίηση από μέρους σας κάποιων προσωπικών σας στοιχείων. Κατά την εγγραφή σας στο www.tzatzadakis-eidiraptikis.gr, και περαιτέρω στην περίπτωση που θέλετε να προβείτε στην παραγγελία προϊόντος θα πρέπει να μας δώσετε τα ακόλουθα στοιχεία: όνομα χρήστη, το πλήρες ονοματεπώνυμό σας, την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-mail) , την πλήρη διεύθυνση σας, και τον αριθμό του σταθερού ή / και κινητού σας τηλεφώνου.

Το www.tzatzadakis-eidiraptikis.gr δηλώνει ρητώς ότι τα προσωπικά στοιχεία που ζητούνται από τους χρήστες και που υποβάλλονται με κάθε παραγγελία χειρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες, δεν παραχωρούνται για κανέναν λόγο σε κανέναν άλλον εκτός επιχείρησης, διαφυλάσσει τον προσωπικό τους χαρακτήρα και oυδέποτε και με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, διαθέτει ή ανταλλάσσει τα προσωπικά σας δεδομένα και τις πληροφορίες που υποβάλλετε προς οποιονδήποτε τρίτο.

Τα στοιχεία αυτά ζητούνται και χρησιμοποιούνται από εμάς αποκλειστικά και μόνο για λόγους διευκόλυνσης των συναλλαγών, επεξεργασίας και διεκπεραίωσης των παραγγελιών των πελατών - χρηστών, άμεσης και ουσιαστικής επικοινωνίας με το κατάστημα μας, ή προώθησης ενημερωτικών emails (newsletters) του www.tzatzadakis-eidiraptikis.gr καθώς και για τις αποστολές των παραγγελλιών.

Στην περίπτωση κατάθεσης ψευδών στοιχείων το www.tzatzadakis-eidiraptikis.gr έχει τη δυνατότητα να προβεί σε διαγραφή του χρήστη και διακοπή της συνεργασίας του με την Ιστοσελίδα.

Κατά τη διαδικασία πληρωμής με «Πιστωτική ή χρεωστική κάρτα μέσω "" μεταφέρεστε στο ασφαλές περιβάλλον συναλλαγών της Πειραιώς. Σε αυτό το περιβάλλον συναλλαγής θα χρειαστεί να συμπληρώσετε τις σχετικές πληροφορίες για να πραγματοποιήσετε την πληρωμή σας . Σε κανένα στάδιο της διαδικασίας η επιχείρηση μας δεν έρχεται σε επαφή με αυτές τις πληροφορίες, όπως αριθμό πιστωτικής κάρτας, ημερομηνία λήξης κ.α. Η επιχείρηση μας δεν πρόκειται να αποθηκεύσει καμία τέτοιου είδους πληροφορία σε κανέναν υπολογιστή της και δεν είναι επομένως σε καμία περίπτωση υπεύθυνη εάν οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο χρησιμοποιήσει με δόλο ή με λάθος τρόπο την πιστωτική σας κάρτα.

Ως χρήστες του www.tzatzadakis-eidiraptikis.gr μπορείτε ανά πάσα στιγμή το επιθυμείτε να κάνετε αλλαγές στα προσωπικά σας στοιχεία, να τσεκάρετε την ορθότητα τους, να τα διορθώσετε ή να τα συμπληρώσετε, καθώς και να ζητήσετε την οριστική διαγραφή τους από τα αρχεία μας, υποβάλλοντας μας σχετικό αίτημα με την αποστολή e-mail στο info@tzatzadakis-eidiraptikis.gr.

Οποιαδήποτε επικοινωνία ή άλλο υλικό που τυχόν μας στέλνετε μέσω διαδικτύου ή απευθύνετε προς την Ιστοσελίδα www.tzatzadakis-eidiraptikis.gr με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή με άλλο τρόπο, όπως ερωτήματα, σχόλια, προτάσεις και τα συναφή, η επιχείρηση μας θα τα εκλάβει και θα τα μεταχειριστεί ως μη εμπιστευτικά, ενώ δε θα έχει καμία δέσμευση ως προς τις πληροφορίες αυτές.

Η επιχείρηση μας είναι ελεύθερη να χρησιμοποιεί οποιαδήποτε ιδέα, σύλληψη, τεχνογνωσία ή τεχνική που περιέχεται σε αυτού του είδους την επικοινωνία για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της προώθησης των προϊόντων που προσφέρει μέσω διαδικτύου.

Δικαιούμαστε ωστόσο να ελέγχουμε και να εμποδίζουμε τη δημοσίευση υλικού ή περιεχομένου επικοινωνίας παράνομου, απειλητικού, δυσφημιστικού, προσβλητικού, εκβιαστικού, ή οτιδήποτε άλλο θα μπορούσε να θεωρηθεί εκτός νόμου, να εγείρει νομική ευθύνη ή με άλλο τρόπο να παραβιάζει το νόμο. Σε περίπτωση που υλικό ή περιεχόμενο επικοινωνίας όπως τα προαναφερόμενα υποπέσουν στην αντίληψή μας δικαιούμαστε να το αφαιρέσουμε χωρίς ειδοποίηση ή οποιαδήποτε άλλη διατύπωση.

Περιγραφή Προϊόντων

Η επιχείρηση μας προσπαθεί να είναι όσο το δυνατό πιο ακριβής, πλήρης και λεπτομερής η απεικόνιση και η περιγραφή των ουσιωδών χαρακτηριστικών των προϊόντων που διαθέτει προς πώληση μέσω της Ιστοσελίδας της. Ωστόσο, δεν εγγυάται για τυχόν τυπογραφικά, αριθμητικά ή λάθη απεικόνισης που μπορεί να εμφανιστούν στη Iστοσελίδα. Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν σας καλύπτει η αναγραφόμενη περιγραφή ενός προϊόντος, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας, προκειμένου να λύσουμε κάθε απορία σας και να σας εξυπηρετήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης της περιγραφής των προϊόντων της χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση θα ισχύει από την εμφάνισή της στην Ιστοσελίδα της επιχείρησης www.tzatzadakis-eidiraptikis.gr. Στην ιστοσελίδα μας www.tzatzadakis-eidiraptikis.gr θα βρείτε προϊόντα ετοιμοπαράδοτα αλλά και προϊόντα που είναι διαθέσιμα μόνο κατόπιν παραγγελίας και σημειώνεται στην περιγραφή τους.

Χρωματολόγιο Προϊόντων

Κάποια προϊόντα ενδέχεται να έχουν μια μικρή απόκλιση στο τόνο του χρώματος, από την απόχρωση του πλακιδίου.

Τιμολόγηση

Το αντίτιμο κάθε προϊόντος αναγράφεται στη σελίδα του κάθε προϊόντος. Στις τιμές περιλαμβάνεται Φ.Π.Α 24%. Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόζει τις τιμές χωρίς προειδοποίηση.Οι αναγραφόμενες τιμές όλων των πωλούμενων προϊόντων στην Ιστοσελίδα της επιχείρησης www.tzatzadakis-eidiraptikis.gr είναι τιμές λιανικής στο νόμισμα του ευρώ. Το τελικό κόστος κάθε παραγγελίας θα υπολογίζεται αφού προστεθούν στη λιανική τιμή κάθε προϊόντος τα έξοδα αποστολής και αντικαταβολής αν αυτό επιλεγεί ως τρόπος πληρωμής, για το ύψος των οποίων μπορούν να ενημερώνονται οι πελάτες μας πριν από την υποβολή της παραγγελίας τους στη σχετική ενότητα του www.tzatzadakis-eidiraptikis.gr «τρόποι και έξοδα αποστολής». Τα έξοδα αποστολής που υπολογίζονται στο καλάθι αγορών στο τελικό ποσό πληρωμής κατά τη διαδικασία ηλεκτρονικής παραγγελίας είναι για δέματα μέχρι 2 κιλά βάρους πραγματικού ή ογκομετρικού σύμφωνα με τις μετρήσεις της εταιρείας ταχυμεταφορών (courier), που συνεργάζεται η επιχείρηση μας. Σε περίπτωση που το δέμα της παραγγελίας του πελάτη ξεπερνά τα 2 κιλά βάρους (ογκομετρικού ή πραγματικού) θα ενημερώνετε τηλεφωνικά και ηλεκτρονικά για την επιπλέον χρέωση, πριν γίνει η αποστολή της ή προβεί ο πελάτης σε τραπεζική κατάθεση για την πληρωμή της ή πληρωμή μέσω κάρτας. Μόνο μετά από τηλεφωνική ή ηλεκτρονική μέσω email συγκατάθεση του πελάτη για το τελικό ποσό πληρωμής προς την επιχείρηση θα λαμβάνεται η παραγγελία ως έγκυρη και θα προβαίνει η επιχείρηση στην αποστολή της.

Σε περίπτωση που η παραγγελία του πελάτη είναι μέχρι 2 κιλά βάρους πραγματικού ή ογκομετρικού, η τιμή που χρεώνεται ο πελάτης είναι η ισχύουσα κατά τη στιγμή της ηλεκτρονικής του παραγγελίας και θα λαμβάνεται η παραγγελία ως έγκυρη από την επιχείρηση. Σε αυτή την περίπτωση η επιχείρηση θα ενημερώνει τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά μέσω email τον πελάτη για την επιβεβαίωση της παραγγελίας του και την έναρξη της αποστολής της. Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα επικοινωνίας με τον πελάτη στα στοιχεία επικοινωνίας που ο ίδιος έχει καταχωρήσει στην ιστοσελίδα της επιχείρησης www.tzatzadakis-eidiraptikis.gr για τυχόν διευκρινήσεις όσον αφορά την παραγγελία του.

Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των τιμών των προϊόντων της, των όρων και των προϋποθέσεων των συναλλαγών που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος, ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Ωστόσο, οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση δε θα επηρεάζει τις ήδη αποσταλθείσες παραγγελίες, οι οποίες έχουν γίνει αποδεκτές από την επιχείρηση. Η συναλλαγή θα θεωρείται ολοκληρωθείσα μόνο μετά την αποστολή γραπτής ηλεκτρονικής επιβεβαίωσης από την επιχείρηση. Σημειώνεται ότι η επιχείρηση δύναται να υπαναχωρήσει και να μην εκπληρώσει μία παραγγελία, αναιτιολογήτως, ενώ στην περίπτωση αυτή θα επιστρέφεται το τίμημα που τυχόν έχει ήδη εισπραχθεί.

Προϊόντα με το Μέτρο

Στα προϊόντα που πολλούνται με το μέτρο η αρχική τιμή αφορά το μισό μέτρο.

Τρόποι Πληρωμής

Για τη διευκόλυνση και εξυπηρέτηση όλων όσων επιθυμούν να πραγματοποιήσουν αγορές προϊόντων μέσω της Ιστοσελίδας μας www.tzatzadakis-eidiraptikis.gr, η επιχείρηση διαθέτει τους ακόλουθους εναλλακτικούς τρόπους πληρωμής:

Με αντικαταβολή με την παραλαβή της παραγγελίας στο χώρο σας. Για παραγγελίες άνω των 200€, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τρόπος πληρωμής η αντικαταβολή.

Πληρωμή της παραγγελίας σας στην έδρα της επιχείρησης μας Κορίνθου 261 Πάτρα, εφόσον επιλέξετε να παραλάβετε από εκεί τα προϊόντα που αγοράσατε

Πληρωμή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό κι αποστολή με e-mail του αποδεικτικού κατάθεσης

Με online πληρωμή με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα (master card, visa, visa electron, maestrο, Diners) μέσω της τράπεζας 

To www.tzatzadakis-eidiraptikis.gr αναλαμβάνει παραγγελίες για προσωποποιημένα δώρα και ειδικές custom made παραγγελίες μετά από συνεννόηση και επικοινωνία με τον πελάτη. Στις παραγγελίες αυτές απαιτείται προεξόφληση σε τραπεζικό λογαριασμό ή στο ταμείο του καταστήματος μας ή με πιστωτική και χρεωστική κάρτα. Σε περίπτωση ακύρωσης μιας ειδικής παραγγελίας ή παραγγελίας προσωποποιημένου προϊόντος τα χρήματα δεν επιστρέφονται. Δεν γίνονται δεκτές οι επιστροφές προϊόντων που προέρχονται από τέτοιες παραγγελίες, παρά μόνο σε περίπτωση που υπάρχει κάποιο ελλάτωμα και πραγματοποιείται αντικατάσταση. Η παραγγελία ενός προσωποποιημένου δώρου ή μιας custom made παραγγελίας υπολογίζεται από την στιγμή που επιβεβαιωθεί η πληρωμή της.

Υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες στην σχετική ενότητα της Ιστοσελίδας της επιχείρησης www.tzatzadakis-eidiraptikis.gr «τρόποι πληρωμής».

Αποστολή Προϊόντων

Τα προϊόντα θα αποστέλλονται στη διεύθυνση την οποία θα έχει ορίσει ο εκάστοτε πελάτης κατά την υποβολή της παραγγελίας του, σε περίπτωση λανθασμένων στοιχείων η επιχείρηση μας δεν φέρει καμία ευθύνη για τη μη παράδοση.. Η επιχείρηση συνεργάζεται με εταιρεία ταχυμεταφορών (courier), προκειμένου να εξασφαλίσει την ασφαλή και γρήγορη αποστολή των προϊόντων. Τα έξοδα αποστολής θα βαρύνουν τους πελάτες της επιχείρησης, οι οποίοι θα ενημερώνονται για το ακριβές κόστος της εκάστοτε αποστολής πριν από την έναρξη της. Η επιχείρηση μας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια αποστολής των προϊόντων στους πελάτες της εντός του χρόνου που περιγράφεται στην ενότητα «τρόποι και έξοδα αποστολής». Σε περίπτωση όμως καθυστέρησης της εταιρείας ταχυμεταφορών (courier) ή για οποιονδήποτε λόγο, η επιχείρηση δεν αναγνωρίζει την ύπαρξη οποιασδήποτε ευθύνης.

Τα ετοιμοπαράδοτα προϊόντα παραδίδονται στην εταιρία ταχυμεταφορών σε 1-3 εργάσιμες ημέρες. Αν εξαντληθεί το απόθεμα σε κάποιο προϊόν, η αποστολή θα γίνεται από 3 έως 7 εργάσιμες. Για προσωποποιημένες παραγγελίες ή ειδικές κατασκευές ισχύουν οι χρόνοι αποστολής που αναγράφονται στο εκάστοτε προϊόν και πάντα προηγείται επικοινωνία με τον πελάτη. Για ογκώδεις παραγγελίες προηγείται επικοινωνία με τον πελάτη για να συμφωνηθεί ο τρόπος και το κόστος μεταφοράς

Οι παραδόσεις των προϊόντων πραγματοποιούνται μέσω των εταιρειών courier που συνεργαζόμαστε αφού γίνει η επιβεβαίωση της παραγγελίας σας. Προκειμένου να ολοκληρωθεί η παροχή της Υπηρεσίας συναινεί ο πελάτης στη γνωστοποίηση των απαραίτητων στοιχείων του προς την εταιρεία courier (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο), ώστε να ολοκληρωθεί η παράδοση.

Μόλις η παραγγελία φτάσει στη διεύθυνση παραλαβής, θα ζητηθεί υπογραφή προκειμένου να παραδοθεί.

Αν η παραγγελία φτάσει στον προορισμό της και δεν υπάρχει άτομο να το παραλάβει, τότε η συνεργαζόμενη εταιρεία ταχυμεταφοράς αφήνει ειδοποίηση για να επικοινωνήσετε μαζί της για να κάνει άλλη μία προσπάθεια, τις επόμενες εργάσιμες, και να παραδώσουν την παραγγελία. Σε περίπτωση που πάλι δεν υπάρχει κάποιος για να παραλάβει το δέμα παραμένει στο υποκατάστημα της courier για κάποιες μέρες και έπειτα επιστρέφει σε εμάς. Μπορείτε βέβαια να ζητήσετε να παραλάβετε από το συγκεκριμένο υποκατάστημα της courier οι ίδιοι την παραγγελία σας αφού ειδοποιήσετε πρώτα τον αρμόδιο του υποκαταστήματος.

Κίνδυνος Ζημίας ή Καταστροφής Προϊόντων

Τα αποστελλόμενα προϊόντα καλύπτονται από ασφάλεια σύμφωνα με τους όρους ασφάλισης αποστολών της εταιρείας ταχυμεταφορών (courier) με την οποία συνεργαζόμαστε, για ζημία ή απώλεια κατά τη μεταφορά. Η ισχύς της εν λόγω ασφάλειας παύει να υπάρχει από τη στιγμή της παράδοσης του προϊόντος στον πελάτη.

Ακύρωση παραγγελίας

Μπορείτε να ακυρώσετε την παραγγελία σας

Εάν έχει ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική ή τηλεφωνική παραγγελία σας αλλά δεν έχει αποσταλεί ακόμα το προϊόν μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 2610 27 73 90 ή μέσω e-mail info@tzatzadakis-eidiraptikis.gr για να μας γνωστοποιήσετε το αίτημα σας και να προχωρήσουμε την ακύρωση της παραγγελίας σας

Μετά την παραλαβή του προϊόντος, επικοινωνήσετε μαζί μας στο 2610 27 73 90 ή μέσω e-mail info@tzatzadakis-eidiraptikis.gr να μας ενημερώσετε για τον λόγο που επιθυμείτε να ακυρώσετε την παραγγελία σας. Θα σας ενημερώσουμε άμεσα για όλες τις επιλογές σας.

Σε περίπτωση ακύρωσης μιας ειδικής custom made παραγγελίας, προϊόντων σε μέτρα ή παραγγελίας προσωποποιημένου προϊόντος δεν γίνεται επιστροφή χρημάτων.

Επιστροφές και Αλλαγές Προϊόντων

Έχετε το δικαίωμα να κάνετε αλλαγή προϊόντος με προϊόν ίσης ή μεγαλύτερης αξίας ή επιστροφή προϊόντος αναιτιολογήτως και αζημίως εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την μέρα παραλαβής τους.

Για την αποφυγή της δικής σας ταλαιπωρίας θα σας συνιστούσαμε να προσέχετε κατά τη στιγμή παραλαβής της παραγγελίας σας την κατάσταση του πωλούμενου προϊόντος και το άθικτο της συσκευασίας του, προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν εμφανή ελαττώματα, σπασμένο προϊόν, ελαττωματικό προϊόν κλπ.

Για την άσκηση του δικαιώματος επιστροφής ή αλλαγής η προθεσμία αρχίζει από την ημερομηνία παραλαβής της παραγγελίας από τον πελάτη.

Για να γίνει δεκτή η επιστροφή ή αλλαγή θα πρέπει να επιδεικνύεται το πρωτότυπο ή αντίγραφο παραστατικό αγοράς.

Μπορείτε να μας ειδοποιήσετε εγγράφως με email στο info@tzatzadakis-eidiraptikis.gr με το αίτημα σας.

Για αλλαγές : «Αίτημα αλλαγής προϊόντων» αναφέροντας ημερομηνία/αριθμό παραστατικού αγοράς/ αριθμό ηλεκτρονικής παραγγελίας/ προϊον αλλαγής/ νέο προϊόν/ονοματεπώνυμο και στοιχεία επικοινωνίας.

Για επιστροφές: «Αίτημα Επιστροφής Προϊόντων» αναφέροντας ημερομηνία/αριθμό παραστατικού αγοράς και δελτίου αποστολής, περιγραφή προϊόντος/ονοματεπώνυμο/στοιχεία επικοινωνίας και αριθμό λογαριασμού για την επιστροφή των χρημάτων. Για αίτημα επιστροφής των χρημάτων, τα χρήματα θα επιστρέφονται με κατάθεση σε λογαριασμό τραπέζης που θα γνωστοποιεί ο πελάτης στην επιχείρηση και η επιστροφή τους θα πραγματοποιείται εντός 14 ημερών από τη μέρα παραλαβής του προϊόντος από την επιχείρηση μας και γνωστοποίησης του λογαριασμού τραπέζης από τον πελάτη.

Εναλλακτικά μπορείτε να φέρετε το προϊόν προς αλλαγή ή επιστροφή στο κατάστημά μας και να πραγματοποιήσετε την αλλαγή ή επιστροφή επιτόπου. Απαραίτητη είναι η προσκόμιση της απόδειξης αγοράς.

Αλλαγές και επιστροφές προϊόντων τα οποία έχουν πωληθεί μέσω της Ιστοσελίδας της επιχείρησης μας www.tzatzadakis-eidiraptikis.gr ή τηλεφωνικά προβλέπονται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

1. Σε περίπτωση εσφαλμένης αποστολής προϊόντος ή αποστολής ελλατωματικού προϊόντος, η οποία θα οφείλεται στην επιχείρηση, ο πελάτης θα έχει δικαίωμα επιστροφής του προϊόντος εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή αυτού. Το προϊόν πρέπει να μην έχει χρησιμοποιηθεί και να περιλαμβάνεται το αρχικό του περιεχόμενο. Στην περίπτωση αυτή, τα έξοδα επιστροφής θα βαρύνουν την επιχείρηση. Εάν επιθυμείτε η επιχείρηση μπορεί να προχωρήσει στην αλλαγή και αντικατάσταση του προϊόντος με δικά της έξοδα εάν βέβαια υπάρχει σε στοκ, εναλλακτικά σας επιστρέφεται το αντίτιμο με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό. Για αίτημα επιστροφής των χρημάτων, τα χρήματα θα επιστρέφονται με κατάθεση σε λογαριασμό τραπέζης που θα γνωστοποιεί ο πελάτης στην επιχείρηση και η επιστροφή τους θα πραγματοποιείται εντός 10 ημερών από τη μέρα παραλαβής του προϊόντος από την επιχείρηση μας και γνωστοποίησης του λογαριασμού τραπέζης από τον πελάτη.

2. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο αναιτιολογήτως θέλετε να αλλάξετε ένα προϊόν και να αγοράσετε κάτι άλλο, ίσης ή μεγαλύτερης αξίας η αλλαγή σε αυτή την περίπτωση μπορεί να γίνει εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παραλαβή του και τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν τον πελάτη. Για την επιθυμία σας να αλλάξατε τα προϊόντα που αγοράσατε από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα θα πρέπει πρώτα να επικοινωνήσετε με το κατάστημα τηλεφωνικά και να μας ειδοποιήσετε εγγράφως με email στο info@tzatzadakis-eidiraptikis.gr ή με συμπληρωμένο το ειδικό έντυπο που θα τοποθετήσετε μέσα στο δέμα. Σας αποστέλλουμε έγγραφη έγκριση αλλαγής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αφού πρώτα παραλάβουμε και ελέγξουμε την κατάσταση των προϊόντων. Τα προϊόντα θα πρέπει να βρίσκονται στην αρχική τους κατάσταση, να μην έχουν χρησιμοποιηθεί, η συσκευασία τους να είναι κλειστή και σωστά πακεταρισμένη ώστε να μην καταστραφούν κατά την επιστροφή, να περιλαμβάνετε το αρχικό περιεχόμενο και αντίγραφο του παραστατικού αγοράς μαζί με το δελτίο αποστολής. Εναλλακτικά μπορείτε να φέρετε το προϊόν προς αλλαγή στο εργαστήριό μας και να πραγματοποιήσετε την αλλαγή επιτόπου. Απαραίτητη είναι η προσκόμιση της απόδειξης αγοράς.

3. Σε άλλη περίπτωση, ο πελάτης έχει δικαίωμα επίσης να υπαναχωρήσει αναιτιολογήτως και να επιστρέψει προϊόν εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παραλαβή αυτού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Νόμο περί Προστασίας Καταναλωτών (άρθρο 4 Ν.2251/1994) και να του επιστραφούν τα χρήματα αγοράς του προϊόντος. Για αίτημα επιστροφής των χρημάτων, τα χρήματα θα επιστρέφονται με κατάθεση σε λογαριασμό τραπέζης που θα γνωστοποιεί ο πελάτης στην επιχείρηση και η επιστροφή τους θα πραγματοποιείται εντός 10 ημερών από τη μέρα παραλαβής του προϊόντος από την επιχείρηση μας και γνωστοποίησης του λογαριασμού τραπέζης από τον πελάτη. Στην περίπτωση αυτή, τα έξοδα επιστροφής θα βαρύνουν τον πελάτη και το ποσό που θα επιστραφεί αναφέρεται στην λιανική τιμή των προϊόντων που αγοράστηκαν μέσω της Ιστοσελίδας της επιχείρησης μας www.tzatzadakis-eidiraptikis.gr ή τηλεφωνικά σύμφωνα με το παραστατικό αγοράς. Δεν επιστρέφονται τα έξοδα αποστολής.

Για την επιθυμία σας να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα θα πρέπει πρώτα να επικοινωνήσετε με το κατάστημα τηλεφωνικά και να μας ειδοποιήσετε εγγράφως με email στο info@tzatzadakis-eidiraptikis.gr εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παραλαβή των προϊόντων. Σας αποστέλλουμε έγγραφη έγκριση επιστροφής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αφού πρώτα παραλάβουμε και ελέγξουμε την κατάσταση των προϊόντων. Τα προϊόντα θα πρέπει να βρίσκονται στην αρχική τους κατάσταση, να μην έχουν χρησιμοποιηθεί, η συσκευασία τους να είναι κλειστή και σωστά πακεταρισμένη ώστε να μην καταστραφεί κατά την επιστροφή και να περιλαμβάνει το αρχικό περιεχόμενο και το παραστατικό αγοράς μαζί με το δελτίο αποστολής. Εναλλακτικά μπορεί να γίνει και επιστροφή χρημάτων και στο ταμείο της επιχείρησης μας στο εργαστήριο με απαραίτητη την προσκόμιση της απόδειξης αγοράς.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις, ο πελάτης θα φέρει την ευθύνη για την απώλεια ή τη χειροτέρευση των προϊόντων μέχρι την επιστροφή τους στην επιχείρηση. Κατά συνέπεια, σας συνιστούμε οι επιστροφές να πραγματοποιούνται με τη χρήση υπηρεσιών ταχυμεταφορών (courier).

Δεν γίνονται δεκτές οι αλλαγές και επιστροφές προϊόντων που προέρχονται από ειδικές custom made παραγγελίες, ειδών σε μέτρο ή παραγγελίες προσωποποιημένου προϊόντος που έχουν κατασκευαστεί κατά παραγγελία του πελάτη και σύμφωνα με τις προτιμήσεις του, παρά μόνο σε περίπτωση που υπάρχει κάποιο ελάττωμα όπου και πραγματοποιείται αντικατάσταση του προϊόντος. Σε περίπτωση ακύρωσης μιας ειδικής παραγγελίας ή παραγγελίας προσωποποιημένου προϊόντος δεν γίνεται επιστροφή χρημάτων.

Η διεύθυνση στην οποία πρέπει να σταλούν τα προϊόντα προς επιστροφή ή αλλαγή είναι:

Είδη Ραπτικής Τζατζαδάκης

Κορίνθου 261

Πάτρα

Ιστοσελίδες και σύνδεσμοι τρίτων μερών

Αποκλειστικά και μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης των επισκεπτών/χρηστών στην Ιστοσελίδα μας www.tzatzadakis-eidiraptikis.gr, τo www.tzatzadakis-eidiraptikis.gr μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσμους ή αναφορές σε άλλες ιστοσελίδες που αποτελούν ιδιοκτησία τρίτων ή τις διαχειρίζονται τρίτοι, των οποίων η ευθύνη και ο έλεγχος όσον αφορά τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και πληρότητα των υπηρεσιών τους, δεν ανήκει, όπως είναι ευνόητο, στην επιχείρηση μας.

Οποιαδήποτε παραπομπή σε ιστοσελίδα τρίτου μέσω συνδέσμου που βρίσκεται στην Ιστοσελίδα μας www.tzatzadakis-eidiraptikis.gr, σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι η επιχείρηση μας εγκρίνει, αποδέχεται ή συστήνει ανεπιφύλακτα το περιεχόμενο ή τις ιστοσελίδες των τρίτων.

Η επιχείρηση μας δεν εγγυάται ούτε δίδει οποιαδήποτε υπόσχεση για την ακρίβεια, την ενημερότητα ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτές τις ιστοσελίδες και δε φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια τυχόν προκληθεί από τη χρήση τους, το περιεχόμενο ή τις πληροφορίες που περιέχονται σ’ αυτές, καθώς ο επισκέπτης έχει πρόσβαση σε αυτές με δική του ευθύνη.

Δηλώσεις Αποποίησης και Περιορισμού ευθύνης Διαδικτύου

Η επιχείρηση μας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, στο μέτρο του εφικτού, ώστε να περιλαμβάνει στην Ιστοσελίδα της www.tzatzadakis-eidiraptikis.gr όσο το δυνατό πιο ακριβείς, σαφείς και αξιόπιστες πληροφορίες, καθώς και να απεικονίσει με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια τα προϊόντα που διαθέτει με την προβολή φωτογραφιών, περιγραφών και ειδικότερων σχολίων. Ωστόσο, δε δίνει κανενός είδους εγγύηση ούτε δίνει οποιαδήποτε υπόσχεση αναφορικά με την ανά πάσα στιγμή ακρίβεια, ενημερότητα, επικαιρότητα ή πληρότητα της Ιστοσελίδας της, καθώς και των απεικονίσεων και των περιγραφών ή άλλης πληροφορίας που αναφέρεται ή διατίθεται σε αυτή.

Περιεχόμενο κι υπηρεσίες παρέχονται «ως έχουν», χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή έμμεση, διατυπωμένη ή υποτιθέμενη.

Η επιχείρηση δε δίνει οποιαδήποτε ρητή ή σιωπηρή εγγύηση, ούτε υπόσχεται την καταλληλότητα των αντικειμένων της εμπορίας της για συγκεκριμένο σκοπό. Επιπλέον, η επιχείρηση, στα πλαίσια καλή πίστης, δεν δεσμεύεται και δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση σφαλμάτων τυπογραφικών, αριθμητικών και απεικόνισης των προϊόντων, όπως και σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας ορισμένων εκ των αναρτημένων στην Ιστοσελίδα της www.tzatzadakis-eidiraptikis.gr προϊόντων.

Ο επισκέπτης/ χρήστης αναλαμβάνει την συνολική ευθύνη και κάθε κίνδυνο που πιθανόν να προκύψει από την πρόσβαση και χρήση της Ιστοσελίδας. Ούτε η επιχείρηση αλλά ούτε και οποιοδήποτε μέρος που συμμετείχε στη δημιουργία, στο σχεδιασμό ή στη διάθεση της Ιστοσελίδας www.tzatzadakis-eidiraptikis.gr, θα φέρουν ευθύνη και υποχρέωση αποκατάστασης και αποζημίωσης για οποιαδήποτε ζημία του επισκέπτη / χρήστη, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά κάθε άμεσης, έμμεσης, τυχαίας, παρεπόμενης, θετικής ή αποθετικής (που μπορεί ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά να συνίσταται σε απώλεια κερδών, προγραμμάτων, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) ή άλλης ζημίας και ηθικής βλάβης, που τυχόν θα προκύψει από οποιαδήποτε πρόσβαση, λειτουργία ή μη, χρήση ή αδυναμία χρήσης αυτής της Ιστοσελίδας, από τυχόν αδυναμία παροχής υπηρεσιών / πληροφοριών που διατίθενται από αυτή ή από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα / υπηρεσίες / πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτής.

Επίσης, σε καμιά περίπτωση δεν προκύπτει ευθύνη της επιχείρησης, ούτε υποχρέωση αποκατάστασης ή αποζημίωσης από μέρους της, για ζημία που προκλήθηκε από έστω και ελαφρά αμέλεια οποιουδήποτε υπαλλήλου ή προστεθέντος της ή από οποιοδήποτε σφάλμα ή παράλειψη στο περιεχόμενό της συγκεκριμένης Ιστοσελίδας, εκτός εάν αποδειχθεί ότι η παράλειψη οφείλεται σε δόλο της ίδιας της διοίκησης της επιχείρησης με πρόθεση την πρόκληση βλάβης σε συγκεκριμένο χρήστη. Ο αποκλεισμός της ευθύνης περιλαμβάνει και την πρόκληση οποιασδήποτε ζημίας από τυχόν μετάδοση ιού στον ηλεκτρονικό εξοπλισμό του χρήστη, ο οποίος είναι υπεύθυνος για να προστατέψει το σύστημα του.

Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του Διαδικτυακού τόπου μας, σε καμία όμως περίπτωση δεν εγγυόμαστε ότι οι λειτουργίες αυτού ή του server θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς και παρόμοια στοιχεία, είτε πρόκειται για τον Δικτυακό μας τόπο, είτε για κάποιες άλλες Ιστοσελίδες ή server μέσω των οποίων μεταδίδεται το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας μας.

Αποκλεισμός συμβουλών

Οτιδήποτε παρέχεται στους χρήστες / επισκέπτες μέσω του Δικτυακού μας τόπου δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για τη διενέργεια οποιαδήποτε πράξεως αλλά εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών / επισκεπτών να αξιολογήσουν ότι τους παρέχεται και να ενεργήσουν βασιζόμενοι στην ιδιωτική τους βούληση, αποκλειομένης οποιασδήποτε δικής μας ευθύνης.

Εφαρμοστέο Δίκαιο - Δικαιοδοσία

Οι ανωτέρω «Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης» του www.tzatzadakis-eidiraptikis.gr, καθώς και η χρήση αυτής της Ιστοσελίδας διέπονται και συμπληρώνονται από τις ισχύουσες διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις οδηγίες και τους Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς συνθήκες, που έχουν εφαρμογή στις συμφωνίες που γίνονται και εκτελούνται στην Ελλάδα. Ερμηνεύονται δε με βάση τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος.

Αρμόδια με αποκλειστική δωσιδικία για την επίλυση κάθε προκύπτουσας διαφοράς που σχετίζεται με την παρούσα Ιστοσελίδα είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.

Γενικά περί Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης

Εάν κάποιος από τους ανωτέρω «Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης» κριθεί μη νόμιμος, άκυρος ή μη εκτελεστός, ο συγκεκριμένος όρος παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν και θα θεωρείται σαν να μην έχει γραφεί, δίχως όμως να επηρεάζεται η ισχύς και η εγκυρότητα των υπόλοιπων όρων.

Τροποποίηση των όρων του παρόντος

Η επιχείρηση www.tzatzadakis-eidiraptikis.gr διατηρεί το δικαίωμα οποιαδήποτε στιγμή να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει οποιονδήποτε ή το σύνολο των παραπάνω «Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης», ενημερώνοντας το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή ή προσθήκη στους όρους. Οποιαδήποτε τροποποίηση έχει ισχύ με την απλή δημοσίευσή τους στο Διαδικτυακό Τόπο της επιχείρησης www.tzatzadakis-eidiraptikis.gr και οι χρήστες θα θεωρείται ότι έχουν ειδοποιηθεί και ότι δεσμεύονται από τις αλλαγές από τη στιγμή που αυτές θα εμφανισθούν στην Ιστοσελίδα αυτή.

Περαιτέρω, η επιχείρηση www.tzatzadakis-eidiraptikis.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να διαγράψει περιεχόμενο / υλικό της Ιστοσελίδας www.tzatzadakis-eidiraptikis.gr, να αλλάξει, βελτιώσει ή αναβαθμίσει αυτήν και τα σχετικά με αυτή προϊόντα και υπηρεσίες, να αναστείλει ή και να διακόψει για μικρό ή μεγάλο χρονικό διάστημα όλο ή μέρος αυτής, οποιαδήποτε χρονική στιγμή και οποτεδήποτε κριθεί αναγκαίο ,κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση

Συμφωνείτε ως επισκέπτης / χρήστης να ελέγχετε τακτικά τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης της Ιστοσελίδας www.tzatzadakis-eidiraptikis.gr ώστε να ενημερώνεστε για τυχόν τροποποιήσεις. Η περαιτέρω χρήση και η περιήγησή σας στη συγκεκριμένη Ιστοσελίδα, ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές, συνεπάγεται την ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή, συγκατάθεση και συναίνεση σας με τους τροποποιημένους όρους χρήσης. Στην περίπτωση που δε συμφωνείτε με τους νέους όρους θα πρέπει να σταματήσετε την χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας www.tzatzadakis-eidiraptikis.gr.

Υποχρεώσεις επισκέπτη/ χρήστη

Ο επισκέπτης / χρήστης του Δικτυακού μας τόπου οφείλει αφενός μεν να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαικού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, αφετέρου δε να απέχει από κάθε παράνομη και αντίθετη προς τα χρηστά ήθη χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του Δικτυακού μας τόπου. Επίσης, οφείλει να συμπεριφέρεται κόσμια, ευγενικά και διακριτικά κατά την διάρκεια επίσκεψής του και χρήσης του Δικτυακού μας τόπου.

Οιαδήποτε ζημία προκληθεί στο Δικτυακό μας τόπο ή στο Δίκτυο γενικότερα απορρέουσα από την κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών από τον χρήστη / επισκέπτη ανάγεται στη σφαίρα της αποκλειστικής του ευθύνης.

Αποζημίωση

Ο χρήστης συμφωνεί να αποζημιώσει, να υπερασπιστεί και να τηρήσει αλώβητη την επιχείρηση, τους προμηθευτές της, καθώς και τρίτους συνεργάτες της από κάθε απώλεια, έξοδο, ζημία και κόστος, συμπεριλαμβανομένης και της εύλογης αμοιβής των Νομικών της Συμβούλων, που θα προκύψουν από τυχόν παραβίαση των «Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης» της Ιστοσελίδας από το χρήστη.